Špulka z.ú.

Základní informace

Posláním pečovatelské služby Špulka z. ú.,  je vytváření klidného a bezpečného života seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Poskytujeme dostupné, kvalitní sociální služby zaměřené na podporu fyzických  a psychosociálních dovedností uživatelů našich služeb.

Při poskytování našich služeb dbáme na důstojnost a jedinečnost každého uživatele.

Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatelů a je postaveno především na vnitřních zdrojích služeb pro osoby, které potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb.

K cílům služeb vedoucím k naplnění poslání poskytované služby patří:

 • poskytování kvalitní pečovatelské služby na základě plánování, vycházející z individuálních potřeb uživatelů a poskytování co nejkvalitnější péče vzhledem k cílové skupině;
 • ochrana práv uživatelů;
 • vytvoření příjemného a vstřícného prostředí;
 • podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými;
 • podpora způsobu života, který se co nejvíce blíží dosavadnímu způsobu života uživatele;
 • zajišťování možnosti využívat místní instituce;
 • zajištění bezpečné a odborné služby;
 • snižovaní následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali;
 • chránit klienty před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby;
 • podporovat uživatele služeb v soběstačnosti;
 • vzdělávání personálu, zejména v oblasti komunikace a zvládání obtížných situací a reakcí při jednání s uživateli služeb.

Cílová skupina

 • senioři;
 • občané, kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod;
 • občané se zdravotním postižením;
 • občané se sníženou mobilitou;
 • občané, kteří potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb;
 • rodiny, kterým se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let jejich věku.

Služba není určena

 1. osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře v lůžkovém zdravotnickém zařízení;
 2. osobám v akutní fázi infekčního onemocnění;
 3. osobám, které by ohrožovaly sebe a své okolí;
 4. osobám, které nespadají do cílové skupiny.